กิจกรรมพบครูของลูก ม.1,ม.4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพบครูของลูก (Classroom Meeting ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีบุณยานนท์