กิจกรรมดีเบต

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มอบหมายให้นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ดีเบต ว่าที่ผู้สมัครประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์