กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ม.4/3, 5/3 และ 6/3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4/3, 5/3 และ 6/3 โครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมภูวิวรีสอร์ท และสวนน้ำสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์,ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ จังหวัดนครราชสีมา