การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง และการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โรงเรียนวัดท่ามะขาม และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖