การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖