การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖