การประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

29 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (Classroom Meeting)
โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน
ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม