การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย นักเรียนสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษIP(เตรียมทหารและแพทย์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2566

นักเรียนสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษIP(เตรียมทหารและแพทย์)