การจัดประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำโดย นางสาวสรัญญา ภูจอมจิตร หัวหน้าระดับชั้น เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาแนวทางวางแผน การดูแลนักเรียน และร่วมเสนอชื่อครูที่ปรึกษาแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆตามโครงสร้างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบางบัวทอง