Home

bn-director-3
bn-director-3
previous arrow
next arrow
บุคลากรเขต
โรงเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน
ครูและบุคลากร

ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

mazknight

4 พฤศจิกายน 2022

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5 มกราคม 2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5 มกราคม 2023

หอเกียรติยศ สพม.นนทบุรี

รอบรั้วชาวสหวิทยาเขตนนทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
85 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2149 3923-6 โทรสาร 0 2921 6600
e-mail : [email protected]


Web Director : ดร.กชพรรณ บุญงามสม
Web Master : นายพิพิธ เรืองสมบัติ


©2022 spmnonthaburi.go.th